MVO

Van Melick & Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen rust bij Van Melick op de twee pijlers People en Planet.
 
People
Tot deze pijler worden bij Van Melick prestaties op het sociaal-ethische vlak gerekend. Hoe gaat Van Melick met het personeel om en hoe presteert Van Melick op het vlak van sociale cohesie (de maatschappij in ruimere zin)?
 
Van Melick tracht haar arbeidsomstandigheden te optimaliseren, waardoor er een laag personeelsverloop is. Daarnaast wordt getracht het verzuim te beperken door het creëren van grote betrokkenheid bij de medewerkers. Deze betrokkenheid is onder andere mogelijk door het personeel centraal te stellen. Daarom sponsoren we diverse lokale verenigingen, vooral waar onze werknemers actief lid van zijn. Tot slot kijkt Van Melick bij het opvullen van vacatures consequent naar mogelijkheden voor mensen met een grotere afstand tot de arbeidsmarkt. Ook deze mensen verdienen een eerlijke kans op de arbeidsmarkt. Bij Van Melick staat de mens centraal.
 
Planet
Tot de pijler Planet worden bij Van Melick prestaties gerekend op het gebied van milieu in ruime zin. Hoe neemt Van Melick haar verantwoordelijkheid op het gebied van het belasten van het milieu, de natuur en het landschap?
 
Van Melick houdt rekening met lekker, gezond en bovenal duurzame voeding. Zo stimuleert men duurzame voeding, onder meer via het ‘ECO’ keurmerk. Ook neemt Van Melick haar verantwoordelijkheid op het gebied van het belasten van het milieu door gebruik te maken van duurzame bedrijfskleding, door het afval optimaal te scheiden, de inzet van duurzame schoonmaakmiddelen en de inzet van duurzame materialen. Van Melick verstuurt zoveel mogelijk brieven, offertes, bestellingen en facturen per mail. Dit om het milieu zo weinig mogelijk te belasten. Daarnaast worden alle bestanden dubbelzijdig geprint en alleen indien dit noodzakelijk is. Tot slot zal er bij verbouwingen altijd rekening gehouden worden met MVO, door bijvoorbeeld handdoekrollen op toiletten te vervangen door blowers of sensoren te plaatsen op urinoirs en kranen.
 
Door middel van bovenstaande pijlers tracht Van Melick haar steentje bij te dragen aan de maatschappij. Duurzaam en Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen bij Van Melick.